Katecheze a mystagogie

Katecheze znamená teoretické a praktické uvedení do křesťanského života, křesťanské vyučování. Již od nejstarších dob byla katecheze přípravou na přijetí svátostí, zvláště křtu a manželství. 

Mystagogie je v překladu doslova "uvedení do tajemství". Jedná se o krátké přednášky uvádějící do tajemství víry a hloubky života v Kristu zakončené praktickou aplikací. Mystagogie je určená zvláště těm, kteří v- ať už nedávné či dávnější  minulosti absolvovali katechezi a je vhodná i jako příprava na svátost biřmování pro dospělé a vůbec všechny zájemce o duchovní život. Jedinou podmínkou účasti je křest.

Máte-li zájem o hodiny katecheze či mystagogie, kontaktuje paní farářku Annu Štěpánkovou

CČSH - Karáskovo náměstí 10 - 615 00 Brno
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!