Postní duchovní obnova


Postní doba je příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Duchovní obnova je příležitostí k zastavení se a novému návratu, jak k tomu vybízí prorok Joel: "Navraťte se ke svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem!" (Jl 2,13)

V následujících 40 postních dnech budeme přemýšlet na biblickým čtením jednotlivých postních nedělí, cvičit se v pravidelné modlitbě a jednou za týden se setkáme online ke společnému sdílení, modlitbám a k tematickému úvodu do dalších dnů. Online setkání se koná každý čtvrtek v 18 hodin na adrese https://meet.jit.si/husitezidenice.

Texty čtení a modliteb k jednotlivým týdnům si můžete stáhnout zde:


1. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:

Čtení:

Modlitby: 

1. téma Vyznání:


2. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Čtení:

Modlitby:

Tabulka biblických smluv:


3. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Čtení

Modlitby:

Téma pokání:


4. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Čtení:  

Modlitby: 


5. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Čtení:

 Modliby:


6. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA


CČSH - Karáskovo náměstí 10 - 615 00 Brno
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!