O nás

rkev československá husitská (CČSH, do roku 1971 pouze Církev československá - CČS) vznikla v roce 1920 oddělením od církve římskokatolické a z katolictví si uchovala mnoho prvků (liturgie, 7 svátostí...) Snažila se však také od počátku navazovat na odkaz české reformace (husitství, Jednota bratrská). Lze o ní říct, že je to církev středu, která se snaží o propojení tradic katolických a reformačních. Ve světě má obdobu např. v církvi anglikánské. V roce 1948 otevřela jako jedna z prvních na světě kněžskou službu ženám.

Symbolem církve je kalich s křížem symbolizující katolickou a protestantskou tradici víry. Obvyklým oblekem duchovního je černý talár s červeným kalichem a bílá štola. Základem církevního života jsou pravidelné nedělní bohoslužby s liturgií dr. Karla Farského. Církev vysluhuje sedm svátostí - křest, biřmování, večeři Páně, pokání, manželství, útěchu nemocných a svěcení kněžstva.

Dnes tvoří církev 340 farností - náboženských obcí, které jsou sdruženy do vikariátů (my            v Židenicích jsme Brno-město), vikariáty pak do diecézí (těch je šest: my jsme brněnská, další jsou olomoucká, královéhradecká, plzeňská, pražská a slovenská). Každá diecéze má v čele biskupa   (v Brně je to Mgr. Juraj Jordán Dovala), hlavou celé církve československé husitské je patriarcha (v současnosti ThDr. Tomáš Butta). Co se týče počtu věřících, je naše církev třetí největší církví v České republice


boženská obec v Brně-Židenicích funguje od roku 1927 a je otevřena skutečně všem lidem; těm, kteří svou cestu k Bohu teprve hledají, stejně jako těm, kteří ji již našli ve víře v Ježíše Krista. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb a biblických hodin se u nás konají akce zaměřené na práci s dětmi a mládeží (dětský klub Karásek, biblický kroužek, dětské bohoslužby) a kulturně-misijní akce pro veřejnost (koncerty, nešpory, biblická a modlitební setkání pro dospělé, křesťanské meditace). Konkrétní informace o našich akcích najdete v sekci Pravidelná setkání

Chrám Spasitele,ve kterém sídlíme, je sakrální funkcionalistická stavba zbudovaná v roce 1936 podle projektu architekta Stanislava Kučery . Stavbou chrámu bylo uzavřeno nově vznikající Karáskovo náměstí, které tak získalo svoji hlavní dominantu. Funkcionalistická strohost chrámové lodi     (22 metrů dlouhé, 14 metrů široké a 10 metrů vysoké) byla zjemněna dřevěným stropem. Ve věži (38 metrů vysoké) je zvonice se třemi zvony, na kůru pak nově zrekonstruované třímanuálové varhany.  V suterénních prostorách se nachází modlitebna, klubovna s divadlem a zrcadlový sál, vedle chrámu je potom farní zahrada. Průčelí chrámu Spasitele bylo v roce 1988 vyhlášeno kulturní památkou.


CČSH - Karáskovo náměstí 10 - 615 00 Brno
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!