Pronájmy

Prostory našeho kostela je možno pronajmout za účelem pořádání koncertů, prostory suterénu potom i pro pořádání menších kulturních či společenských akcí, pro rodinná či firemní setkání, dlouhodobě také jako zkušebnu pro sbory, divadelní a sportovní aktivity či klubové akce pro děti a mládež.

Prostory není možno pronajmout pro politická setkání a akce, které by byly v zásadním rozporu s ideami křesťanství.

Ceník pronájmu kostela

  • Kostel bez topení: 2.300,- Kč/den
  • Kostel s topením : 5.100,- Kč/den

Ceník pronájmu suterénních prostor:

  • Tělocvična: 170,- Kč/1 hod.
  • Multifunkční sál (modlitebna) 200,- Kč/1 hod.
  • Multifunkční sál (modlitebna) + divadlo s kuchyňkou: 285,-Kč/1 hod. 
  • Klubovna (ping pong, fotbálek): 70,- Kč/1 hod.
  • Celý suterén: 460,- Kč/1 hod.
  • Zahrada s WC: 170,- Kč/1 hod.

V případě pronájmu některé z prostor klubu Suterén je cena za pronájem zahrady 60,- Kč/1 hod.

Minimální čas pronájmu: 2 hodiny

Divadlo nelze pronajímat samostatně. 

Při delší době pronájmu (více jak 4 hodiny) a při dlouhodobých pronájmech je možné stanovit individuální cenu dohodou.

V suterénních prostorách jsou ceny po celý rok stejné, nerozlišujeme letní a zimní období, ani pracovní dny nebo víkendy.

Zruší-li pronajímatel objednávku v den pronájmu v topném období, uhradí cenu za vytápění.


V případě zájmu o pronájem našich prostor kontaktujte paní farářku Annu Štěpánkovou. 

CČSH - Karáskovo náměstí 10 - 615 00 Brno
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!